Stříhání živého plotu

Živé ploty se využívají jako okrasný prvek k ohraničení pozemku . Neproniknutelnou stěnu nám vytvoří stálozelené listnaté nebo jehličnaté dřeviny. A právě hustota zavětvení, a tím i kompozice živého plotu, je ovlivněna jeho správným a pravidelným stříháním. Ruční dvoupákové nůžky na to v žádném případě nestačí. To dokážeme jen s pomocí elektrických nebo motorových nůžek.

Několik rad ke správnému stříhání živého plotu:

  • Stálozelené a jehličnaté ploty stříháme 1x ročně, nejlépe začátkem června
  • Ploty z opadavých listnáčů stříháme 2x ročně v období vegetačního klidu, obvykle v březnu a v říjnu
  • Mladé ploty zkracujeme o polovinu délky přírůstků, u dorůstajících plotů vždy o 10 cm výš, než při posledním střihu.
  • Vzhledem k úhlu ostří nožů stříhají nůžky optimálně jen když je vedeme vůči rovině střihu pod úhlem 15 o. Začínáme zástřihem na výšku po „hřbetu“ plotu a tomu pomáhá motouz napnutý asi 5 cm pod rovinou střihu mezi kolíky na obou koncích plotu. 
  • Stříháme obloukovitými pohyby, u dlouhého plotu začínáme uprostřed.
  • Boky plotu se nestříhají kolmo, nýbrž mírně šikmo tak, že u paty je tloušťka zelené „hradby“ širší asi o 10 cm než u hřbetu, který rychleji přirůstá.
  • Při stříhání stěn postupujeme pomalými krůčky a obloukovitým pohybem táhneme lištu odspoda nahoru.
  • Při práci používáme pracovní rukavice, s lištou se nepřibližujeme víc než na 3 cm k drátěnému plotu, vhodný je i ochranný kryt na obličej.
  • Po ukončení práce je vhodné lištu nůžek otřít hadrem a ošetřit ochranným a mazacím olejem a uložit do ochranného pouzdra.