Rytí

Výběr rýče

Při výběru rýče se přesvědčte, že násada má pro vás vhodnou délku, abyste při rytí nemuseli příliš namáhat záda. Vyzkoušejte, zda je vám nejpříjemnější rukojeť ve tvaru D, Y nebo T. Rýč je ideální rycí nástroj, a pouze pokud je půda tak mokrá nebo těžká, že by se lepila k listu, může být výhodnější použít silné rycí vidle.

Nejlepší metoda

Kolíky a provázkem si vyznačte plochu, kterou chcete zrýt. Na jednom konci plochy vyryjte příkop hluboký na výšku listu rýče, zeminu naložte na kolečko a převezte ho na druhý konec. Druhý příkop vyryjte směrem zpět, přičemž zem překlápějte do prvního příkopu. Až budete rýt poslední příkop, naplňte jej zeminou převezenou z prvního příkopu.

Technika rytí

Rýt začněte říznutím ostří rýče do země kolmo ke směru příkopu. Přitlačte na ostří, aby se zarylo asi do čtvrtiny své výšky, potom list vysuňte a souběžně s příkopem jej silně celý zašlápněte do půdy. Zatlačíte-li na násadu dozadu a dolů, vyzvednete úhlednou krychli zeminy.

Pohodlně a zdravě

Ryjte pokud možno vždy za mírného počasí, neboť vítr a chlad ochlazují svaly a mohou zvyšovat únavu. Dejte pozor, abyste námahu nepřehnali, najednou přerývejte jen malou plochu. Neryjte, pokud je půda zmrzlá, velmi mokrá nebo pokrytá sněhem. Na jílovitou půdu použijte místo rýče raději silné rycí vidle, a abyste nemuseli tolik namáhat záda, co nejvíce se narovnejte v zádech a ohněte v kolenou. Paže a ramena tak budou vyvíjet menší tlak, a také se tím budete chránit před úrazem.

Ušetřete rytím

Zryjete-li půdu hluboko a zapravíte-li do ní velké množství organické hmoty, například dobře uleželého kompostu nebo hnoje, nebudete muset tolik pracovat v budoucnu. V následujících letech pouze na podzim rozhodíte po povrchu půdy silnou vrstvu organické hmoty a necháte žížaly, aby ji vtáhly dovnitř. Při další práci (výsevu, výsadbě) použijte prkno, abyste půdu neudusali.

Aby vás při zvedání zeminy nebolela záda

Kromě toho, že máte mít při rytí rovná záda a ohnutá kolena, si vždy nejdříve vyzkoušejte, jaké množství půdy na listu rýče unesete.

Rytí si načasujte

Máte-li těžkou jílovitou půdu, na podzim ji zryjte a do mrazů nechte ležet, aby si sedla. Pokud je půda lehká a dobře odvodněná, ryjte až na jaře, aby z ní zimní deště nevyplavily živiny.

Půdu vyčistěte

Při rytí odstraňte z plochy všechny velké kameny a vytrvalé plevele a přesvědčte se, že v zemi nezůstaly žádné zbytky kořenů plevelů, jako jsou pampelišky, šťovíky, pcháče a bodláky, protože jinak znovu vyrostou. Jednoleté plevele zetlí, pokud jsou zahrnuty, z povrchu je sesbírejte, vhoďte na dno příkopu kořeny vzhůru a zahrňte je vyrytou zeminou.

Ztvrdlý jíl a technika dvojitého rytí

Pokud povrch jílovité půdy za sucha tvrdne na kámen, znamená to, že je v ní nedostatek organické hmoty. Problém vyřeší pravidelné zapracování co největšího množství dobře rozloženého kompostu nebo hnoje. Je to však práce na několik let, zvláště je-li půda ulehlá.

V jílovité půdě lze drenáž zlepšit zrytím na dvě hloubky rýče. Pomůže to kořenům pronikat do větší hloubky. Jelikož toto dvojité rytí je velmi těžká práce, nejdříve si vyzkoušejte na malé části pozemku, zda výsledky stojí za to.

Technika dvojitého rytí

Nezkoušejte dvojité rytí, dokud půda není natolik vyschlá, aby se po ní dalo chodit, aniž by se lepila na boty či na rýč.

  1. vyznačte si pomocí zahradního pravítka všechny strany. Na jednom konci vykopejte příkop na výšku rýče hluboký a 50 cm široký, přičemž vyrývejte tenké plátky půdy. Tenké plátky se zvedají snadněji než hromada půdy navršená na rýči. Půdu odvezte kolečkem na opačný konec. Je-li plocha příliš široká, rozdělte ji na polovinu délky a vykopanou zeminu odkládejte na konec soudsedního úseku. V této fázi nepracujte příliš rychle, jinak budete brzy unaveni.
  2. Dno příkopu zryjte rycími vidlemi do hloubky rovnající se výšce vidlí, abyste ho zkypřili a zlepšili drenáž, navrch pak navrstvěte asi 5-10 cm dobře rozložené organické hmoty. Zeminu z druhého příkopu převrstvěte na pohnojenou vrstvu do prvního příkopu. Tímto způsobem pokračujte až na konec plochy.
  3. Po vykopání posledního příkopu, zrytí dna vidlemi a přidání organické hmoty, použijte k jeho naplnění zeminu z prvního příkopu. Pokud jste pozemek rozdělili na polovinu, naplňte poslední příkop v první části zeminou z druhé části prvního příkopu. Tak se vrátíte postupně tam, kde jste začali, a poslední příkop naplníte zeminou, kterou jste vybrali na začátku z prvního příkopu.