Jak na podzim nejlépe zpracovat půdu?

S podzimem přichází sklizeň pozdních zelenin a záhony pak osiří. Pro pěstitele ale práce nekončí, neboť musí připravit půdu pro příští vegetaci a záhony důkladně zrýt. Tuto fyzicky náročnou práci si ale lze značně ulehčit praktickou zahradní mechanizací. Jednoosý malotraktor v kombinaci s pluhem dokáže rychle, kvalitně a bez námahy přeorat i rozsáhlejší parcelu.

Někdy však tyto stroje nepracují k úplné spokojenosti jejich majitelů, kteří jsou nuceni sáhnout zpět po odloženém rýči a traktůrek zahálí. Pokud se jedná o kvalitní značkové stroje a nikoliv nepodařené domácí napodobeniny, je závada v nesprávné obsluze a nastavení pluhu.

Zde je několik praktických rad:

-         Je praktické používat oboustranný pluh, který se na konci brázdy jednoduše přetočí a půda se klopí stále k jedné straně, bez vytvoření hlubokých rozvorů a vysokých skladů.

-         Pro snadnou orbu je nutné mít slupice pluhu vyleštěné, zbavené ochranného nátěru a případné rzi, aby kladly co nejmenší odpor obracené půdě.

-         Špička předního krojidla (pomáhá odkrajovat půdu) musí být nastavena cca 30 mm nad špičku břitu pluhu. Břit krojidla je dobré naostřit.000839_05_004950

-         Aby pluh zaklápěl brázdy, vyžaduje přesné seřízení. Proto se pluh připojuje do  nastavovacího  tělesa, které má dva nastavovacími šrouby. Jedním se upravuje hloubka orby  a druhým stranové vyklonění radlice.

-         Při orbě dbáme na to, aby radlice stále svírala se zemí pravý úhel, i když stroj je nakloněn ke straně, neboť jedno kolo jede vždy v naposled vyorané brázdě.

-         Stranové nastavení se vyplatí sledovat a podle potřeby jej během orby seřizovat.

-         Správně vyoraná brázda má ze strany nezoraného pozemku ostrou a hladkou hranu. Pokud není radlice pluhu správně seřízená, je hrana šikmá a působí jakoby roztřepaně.

-         Při nesprávném seřízení pluhu stroj ujíždí ke straně nebo naopak vyjíždí z brázdy.

Pečlivé nastavení radlic znamená jednoduchou a lehkou obsluhu. Při orbě stroj jen řídíme, nikoliv tlačíme, nadzvedáváme, či jinak zasahujeme silou. Špičková zahradní technika dokonce umožňuje stranové naklopení řídítek. Obsluha tak nemusí kráčet ve vyorané brázdě, ale jde po dosud nezorané ploše a stroj může ovládat doslova jen jednou rukou.

Dalším problémem bývá nežádoucí zahlubování radlice. Oráč  pak musí stroj neustále nadzvedávat, což je neuvěřitelná dřina a nápor na ruce. Příčinu musíme hledat v nesprávném vyvážení stroje a zajíždění pluhu, opět tedy pozor na pečlivé seřízení nastavovacího tělesa. Před samotným začátkem orby, dříve než vjedeme do pole, postavíme orací soupravu na rovinu a stroj vyvážíme. K tomu účelu slouží čelně umístěná závaží. Velké závaží doplňují malá, upevněná posuvně na tyči. Pomocí těchto upravíme těžiště tak, že stroj je v ose směru jízdy zcela v rovnováze při nepatrném nadzvednutí řídítek.

000834_05_004910Za zmínku stojí  ještě otáčení malotraktoru na souvrati. Je až s podivem, jak se obsluha dokáže nadřít a otáčení provádět smykem, přetahováním a jiným namáhavým a zcela nesmyslným způsobem. Pro usnadnění otáčení jsou obě kola osazena volnoběžnými náboji. Na jednom kole se nastaví pevná, závěrná poloha a na druhém, kolem kterého se stroj otočí, poloha volnoběžná vpřed. Na konci brázdy vyzdvihneme pluh ze záběru, strojem popojedeme ještě asi o metr a zařadíme zpátečku. Nepatrným přidáním plynu se nám malotraktor zcela sám a lehce otočí do žádaného směru, neboť volnoběžně nastavený náboj při zpětném chodu nezabírá. Abychom se vyvarovali zařazení vyšších pojezdových rychlostí a malotraktor se rychle nerozjel například proti plotu nebo zdi, zasuneme na převodové skříni aretační kolík řazení. Pak je možné zařadit pouze jedničku, neutrál a zpátečku, ostatní převodové stupně jsou zablokovány.

Několik dalších tipů:

-         Při orbě na svažitém pozemku se zemina samovolně posunuje směrem dolů. Proto se vyplatí orat po vrstevnici a klopit zeminu vždy proti svahu.

-         Po přeorání celého pozemku je obvyklé, že se ještě jedním kolmým projetím zarovná tzv. souvrať. Zem se oddělí od okraje a zamezí se zbytečnému prorůstání plevelů a trav.

-         Na podzim zoraný pozemek ponecháme v hrubé brázdě přes zimu. Působením vody a mrazu se velké hroudy rozpadnou a zaklopené plevele nemají šanci dalšího růstu.

-         Při podzimní orbě lze současně zaprav do půdy i organické hnojivo, ať již je to klasický chlévský hnůj nebo zelené hnojení. Tato organická hmota se ale nesmí klopit na dno brázdy, nýbrž na její bok. Dochází tak k rovnoměrnému rozvrstvení hnojiva v celé hloubce orby.