Mulčování - nejlevnější údržba travnatých ploch

Co je mulčování

mulc_velkymulčování je stále oblíbenější způsob údržby nepravidelně sečených travních ploch. Jde o ekologickou likvidaci trávy a plevele.  Princip spočívá v tom, že travní porost, při správném systému sečení, speciálně tvarovaný nůž rozemele na drobné kousky, které zůstanou ležet na pozemku a tím odpadá starost kam s travním odpadem  nemusíte se dřít s posečenou trávou.

Co mulčovat

mulčovat můžete v podstatě veškeré udržované travní plochy,  přerostlou trávu, plevel, nálety a ostatní biologický odpad ( likvidace bramborových natí, chmelového odpadu atd.), sady, plochy kolem silnic, příkopy, mulčovače jsou vhodné pro komunální služby.

Proč mulčovat

jak je již výše uvedené, mulčování je ekologická likvidace trávy a plevelů. . A ekologie v současné moderní době stále více vstupuje do běžného života a bude nás a naše životy ovlivňovat stále hlouběji.  Pálení tohoto odpadu je přísně zakázáno a odvoz do skládek zabírá spoustu času a stojí peníze. Při mulčovaní neudržovaných ploch, kde roste plevel, nálety a podobný odpad při pravidelném  a správném systému mulčování dochází již během krátké doby k rekultivaci pozemku. Mulčovač je zkonstruován tak, že pokud máte na pozemku  drobné nerovnosti, tyto nerovnosti vyrovnává. Drobné kousky mulčované trávy, které necháte ležet na pozemku zetlí a působí jako hnojivo pro obnovení nebo zlepšení kvality porostu a drží vláhu po určitou dobu. Na pravidelně udržované travní plochy je hezký pohled a jsou součástí krajinotvorby.

Kdy mulčovat

Ideální je mulčovat zhruba třikrát až čtyřikrát za rok, abych jste dosáhli kvalitního porostu a tráva  nepřerůstala.  Při správné péči o travní plochy je ideální mulčovat na začátku vegetačního období, čerstvě rostlá mulčovaná tráva slouží jako hnojivo pro růst další vegetace. Druhým ideálním  obdobím pro mulčování je na konci vegetačního období. Potřetí dle výšky trávy.

Jak mulčovat

faze_velkepři mulčování je nutné nejprve posoudit travní porost. Nejčastěji se doporučují dva způsoby mulčování.

Pokud máte travní porost do 30 cm vzrůstu je možné pozemek posekat jednou, ale přizpůsobit pojezd a výšku sečení kvalitě trávy. Zavadlou a řídkou trávu můžeme mulčovat na nejnižší pojezd, na plný výkon stroje a na plný záběr sekání. Pokud je tráva šťavnatá a hustá a velmi vlhká mulčujte s vyšším nastavením výšky sečení, na pomalejší rychlost a na částečný záběr stroje. Předejdete tak zahlcení stroje trávou, snížení otáček a celkovému špatnému sečení.

Pokud máte travní porost vyšší,  hustý a trávu čerstvou proveďte sekání porostu na dvakrát. Poprvé s nastavením vyššího sečení a na  pomalejší pojezd, u velmi husté a čerstvé trávy i na menší šíři záběru stroje. Druhé sečení „načisto“ již může být na nízké nastavení výšky sečení a plnou šíří záběru stroje muže být i po několika dnech aby mulč trochu proschl. Při druhém sečení sekejte pozemek v jiném směru než jste sekali poprvé. Takový způsob sečení velmi husté trávy vám přinese kvalitně upravený pozemek, který budete moci příště sekat již jen jednou.

Pro správné mulčování  velmi závisí na  zhodnocení kvality travního porostu a správné volbě způsobu sečení tj. poměru rychlosti pojezdu a výšky nastavení sečení.

Pravidelná údržba travnatých ploch likviduje plevely ale také ruzné pylové alergeny. Ve vysoke zaplevelené trávě je také zvýšený výskyt obtížného hmyzu, i toto jsou důvody proč používat mulčování vysoké trávy protože je to i nejlevnější způsob bezodpadové udržby travnatých a lučních ploch.

 

 

Zdroj: Vari.cz