PŮJČOVNA SERVIS PRODEJNA E-shop E-shop

Vyhledávání:

Technické funkce jednotlivých strojů.

Upozornění pro zákazníky

Jmenovitý výkon motoru

Hodnoty výkonů motorů u jednotlivých kategorií strojů jsou, a zvláště pak u zahradní techniky, nižší než hodnoty maximální a skutečně dosažitelné, a než hodnoty uváděné v minulosti u identických strojů. Tato skutečnost je způsobena tím, že výrobce je povinen prezentovat výkony naměřené dle stadardů SAE/ISO tak jak požaduje příslušná legislativa.

JMENOVITÝ VÝKON

Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon ( při ot/min ) typického motoru pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585, sériově vyráběné motory se od této hodnoty mohou odlišovat. Skutečný výkon motoru instalovaného v konkrétním stroji se bude lišit podle provozní rychlosti, okolních podmínek a dalších proměnných.

Z praktického hlediska je důležité, že tyto uváděné údaje jsou měřené za daných zkušebních podmínek, a skutečné hodnoty výkonů motorů jsou odlišné a zavislé na provozních podmínkách daného stroje. Jako příklad lze uvést výkony motorů u zahradních traktorů nebo Riderů, kdy letošní katalogové hodnoty jsou nižší než skutečně dosahované při provozu ( např. FR18 A2 4x4 měl v roce 2009 uváděný výkon 12,8 kW ( 17,5 hp ) a v letošním roce 2010 je výkon uváděný 9,7 kW ( 13 hp ), tato skutečnost je konkrétně dána jinými provozními pracovními otáčkami motorů, než jsou otáčky při testech motorů a jiným zatížením než dle výše uvedených norem ). Tyto katalogové hodnoty motorů jsou někdy také prezentovány jako nejnižší garantované hodnoty výkonů motorů, a tím zákazník získává jistotu, že výkon motoru na jeho stroji je vyšší.

přejít do e-shopu
© 2018 Gardentech s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.