PŮJČOVNA SERVIS PRODEJNA E-shop E-shop

Vyhledávání:

Technické funkce jednotlivých strojů.

Upozornění pro zákazníky

Nové značení motorů Briggs & Stratton

Firma Briggs & Stratton je největším světovým výrobcem motorů pro zahradní sekačky. Tyto motory se používají také v aplikacích Husqvarna, a je známou skutečností, že motory Briggs & Stratton se vyznačují dlouhou životností, hospodárným provozem, snadnou obsluhou a údržbou. Od letošního roku přichází firma Briggs & Stratton s novým označováním motorů, tzv. číslem SERIES, které je srozumitelné jak pro prodejce, tak i pro konečné zákazníky. Číslo SERIES vyjadřuje hodnotu kroutícího momentu motoru v jednotkách ft x lbs (stopa x libra) které je obvyklé v některých zemích světa např. USA apod. Hodnota SERIES 700 (např. u motoru DOV) znamená, že motor má kroutící moment 7,0 ft.lbs při 3.060 ot. min. Tyto hodnoty kroutícího momentu jsou naměřeny a uváděny dle normy SAE J 1994 a J 1995.

Toto označování číslem SERIES se bude používat u motorů s vertikálními/svislými klikovými hřídeli a to u kategorií motorů pro zahradní sekačky. Nové označení na nálepce, která je umístěna na horním krytu motoru bude také uvádět objem motoru v kubických centimetrech. Tento způsob označování je široké veřejnosti již dobře známý např. z oblasti automobilového průmyslu a zákazník díky tomuto označování lépe a snadno chápe odlišnosti mezi jednotlivými modely motorů, což usnadňuje jeho rozhodování při koupi výrobku. Z označování je pro zákazníka patrné, že např. motor 600 SERIES je lepší/silnější než 500 SERIES.

Při provozu zahradní sekačky je důležité si uvědomit, že důležitým parametrem motoru sekačky je hodnota kroutícího momentu při daných otáčkách, protože právě hodnota tohoto kroutícího momentu zajišťuje dostatečnou sílu na useknutí množství/objemu trávy při obvodové rychlosti sekacího nože. Pokud by motor neměl dostatečný kroutící moment při daných otáčkách, znamenalo by to, že při zajetí sekačky do záběru by došlo k rychlému poklesu otáček motoru a tím o obvodové rychlosti nože, což by ve výsledku způsobilo neuseknutí stébel trávy a výsledkem by bylo přetěžování motoru, které by se projevilo vysokou spotřebou paliva, zvýšenou kouřivostí a opotřebením motoru, jeho přehřátím a i možnou poruchou.

Důležitou vlastností motorů pro použití v zahradních sekačkách je křivka průběhu kroutícího momentu v závislosti na otáčkách. V případě tzv. ploché křivky průběhu kroutícího momentu máme jistotu, že motor je schopen pracovat v širokém rozsahu otáček bez nutnosti měnit převodem pohon pracovního nástroje (v tomto případě sekacího nože). Motory Briggs&Stratton se vyznačují plochou křivkou kroutícího momentu, kdy hodnota udávaného kroutícího momentu na nálepce krytu motoru je měřena při 3.060 ot. min. Motory zahradních sekaček se nastavují v servisních dílnách v tzv. nezatíženém stavu a to právě na hodnotu cca 3.000-3.100 ot. min.. Při sekání trávy kdy je motor podroben zátěži dojde k poklesu otáček motoru, a díky ploché výkonnostní křivce, která dosahuje svého maxima při cca 2.400 ot. min. nedojde k poklesu otáček sekacího nože pod kritickou hranici cca 2.000-2.200 ot. min. a dochází tak ke kvalitnímu sekání stébel trávy. Pokud by došlo k poklesu otáček motoru pod tuto hranici, znamenalo by to i snížení obvodové rychlosti sekacího nože (optimální hranice je dle druhu a hustoty sekané trávy cca 60 m/s).

Jedním s parametrů, které zákazníci žádají u motorových sekaček, je informace o výkonu motoru v dříve používaných jednotkách - koňských silách (k, ks, hp). Tuto hodnotu lze jednoduše vypočíst z hodnoty kroutícího momentu udávaného jako tzv. čísla SERIES. Pokud tuto hodnotu (v jednotkách ft x lbs) násobíme konstantou 0,59 (která v sobě zahrnuje přepočet jednotek ft/m, lbs/kg, kW/hp, ot.min/s) dostaneme přibližný výkon motoru v koňských silách (k,hp) při 3.060 ot/min. Vlastní výkon motoru při sekání/zátěži (při 2.000 - 2.400 ot/min.) je vyšší než tento námi vypočtený a to o hodnotu cca 10% v závislosti na výkonnostní charakteristice motoru B&S.

Příklad: motor B&S SERIES 700 má výkon (P) při 3.060 ot/min.: P = 7,0 x 0,59 = 4,13 hp. Při zátěži bude jeho výkon cca o 10% vyšší a to tedy cca 4,5 hp.

Hodnota kroutícího momentu motoru při 3.060 ot.min. udávaná výrobcem je tedy nižší než maximální (vychází z platných metodik pro měření kroutícího momentu/výkonu těchto kategorií motorů) a dává zákazníkovi jistotu dostatečného kroutícího momentu motoru při pracovním nasazení. Zde je nutné zdůraznit, že motor musí být při sekání trávy v dobrém technickém stavu tzn. naplněný kvalitním motorovým olejem, benzínem a vzduchový filtr nesmí být zanešený. Samozřejmostí je ovšem také správně nabroušený sekací nůž, kdy úhel broušení je optimální v rozsahu 30-35 stupňů, což jajišťuje rovný střih stébel trávy bez vzniku otřepů, které způsobují zasychání konců trávy což se vizuelně projevuje zažloutnutím travnaté plochy.

                               

přejít do e-shopu
© 2018 Gardentech s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.