PŮJČOVNA SERVIS PRODEJNA E-shop E-shop

Vyhledávání:

V žebříčku populárnosti zahradních prací je pořadí následující:

1. Sázení

2. Sběr ovoce

3. Péče o zeleninové záhony

4. Sekání trávníku

5. Stříhání keřů

6. Prořezávání stromů

7. Kácení stromů

8. Údržba mechanizace

9. Kompostování

10. Pletí

11. Shrabování trávníku

Upozornění pro zákazníky

Péče o stromy

ŘEZÁNÍ

Stále se diskutuje o tom, jakým způsobem, a ve kterém místě by se větev měla odstraňovat. Měl by se řez provést co nejblíže ke kmeni nebo by měl na kmeni zůstat větvový prstenec? Lesník jménem Büchting si tenkrát v roce 1756 uvědomil, že větvový prstenec je částí kmene a nesmí se během prořezávání odstranit.

 Mrtvé větve by se měly vždy odstranit s vyjímkou živého prstence. U určitých stromů, jako jasan, jilm, magnólie a lilovník tulipánokvětý může větvový prstenec. Pokud je větev určená k prořezávání objemná a těžká, mělo by se prožezávání provést po částech, abyste se vyhnuli zlomení větve a poškození větvového prstence.  

Pokud se má kmen nebo větev přižíznout (zkrátit) mělo by se to vždy provést hned za postranní větví. Ještě jednou, řez by měl přiléhat k větvové rýze. Řez by se měl provést rovnoběžně k postranní větvi. Tímto způsobem décílíte plynulého přechodu od silnějšího kmene k menší větvi.  

 

PROŘEZÁVÁNÍ MLADÝCH STROMŮ

Přirozeným prostředím stromů jsou těsné prostory, kde se jednotlivé stromy navzájem ovlivňují. Pro lesní stromy je život neustélá bitva o prostor a světlo. Jejich potřeba mít světlo znamená, že lesní stromy obvykle rostou výše než ostatní druhy stromů, které sázíme jako pouliční stromy, parkové stromy a okrasné stromy. Stavbu stromů a tvar koruny stromů velmi ovlivňuje jejich přirozené prostředí. Díky přítomnosti sousedních stromů nemohou větve lesních stromů získat majestátní vzhled, jaký mají větve osamoceného stromu.

Nedostatek konkurence znamená, že se parkové a okrasné stromy vyvíjejí do stromů s bohatými korunami a silnými větvemi, kterým dáváme přednost před lesními stromy, Nicméně, tento nerušený vývoj není všechen k lepšímu. Zatímco se lesní strom formují a ovlivňují navzájem, volně rostoucí osamocené stromy mohou trpět od raného věku avitaminózami, což má často katastrofické následky v dospělosti.  

Cílem prožezávání maldých stromů musí být napravit tyto chyby v ranném období  a tvarovat strom tak, aby mohl fungovat tam, kde stojí jako zralý strom bez toho, aby byl překážkou nebo rizikem pro lidi nebo majetek.  Dnes nastává mnoho problémů se stromy díky nedostatku správného prořezávání v mladém věku stromu. Je běžné vidět mladé stromy vasatení před 10 až 20 lety, které nebyly prožezány nikdy kvalifikovanými lidmi.

Prořezávání mladého stromu by se mělo zahájit, jakmile je strom pevně zakořeněný, tzn. jeden až dva roky po vysázení. Pro většinu stromů je nejintenzivnější fází pro prořezávání  deset let po vysázení. Zásahy, ať jsou sebemenší, by se měly provádět každoročně. Způsoběm častého prořezávání, které  zanechá pouze malé rány, se může kontrolovat struktura koruny. Vy rozhodujte o velikosti koruny, rozdělení větví a jejich úhlu ve vztahu ke kmeni. Když skončí vývojové období, přejdete na delší intervaly mezo prořezáváním, což může být dva až pět let, zálěží a stromu. Například lípa vyžaduje opravy častěji než dub.

                       

                       

přejít do e-shopu
© 2018 Gardentech s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.