PŮJČOVNA SERVIS PRODEJNA E-shop E-shop

Vyhledávání:

V žebříčku populárnosti zahradních prací je pořadí následující:

1. Sázení

2. Sběr ovoce

3. Péče o zeleninové záhony

4. Sekání trávníku

5. Stříhání keřů

6. Prořezávání stromů

7. Kácení stromů

8. Údržba mechanizace

9. Kompostování

10. Pletí

11. Shrabování trávníku

Upozornění pro zákazníky

Péče o trávník

SEČENÍ

Užitečnost trávy je velmi ovlivněna její schopností získávat sluneční světlo, živiny a vodu. Tráva tvoří dohromady s půdou biologický cyklus, kde tráva získává potřebné živiny pro růst z půdy, a a rostlinné zbytky  jako odřezky trávy se stávají humusem a vracejí se do půdy.

Výsledkem sekání je, že tráva neustále ztrácí biomasu a tím také živiny. tyto živiny musí být trávě navráceny, pokud chceme aby dobře rostla a byla schopna bojovat s plevelem.

Výška posečené trávy

Zkušenosti ukazují, že je pro růst trávníku nejlepší výška posečené trávy mezi 50 a 100 mm. Jestliže je výška posečené trávy nižší než 50 mm, vzrůstá riziko poškození rostliny. Výška posečené trávy by měla obecně narůst během suchých období a v oblastech, kde je tráva ve stínu, aby se snížilo riziko dehydratace.

Malá výška posečené trávy (méně než 30 mm) také zvyšuje opotřebení žací plošiny a riziko poškození zasažením kamen. Malá výška posečené trávy snižuje životaschopnost a trvanlivost trávy. Snižuje biomasu kořenů a činí trávu méně odolnou proti dehydrataci.

Při prvním a posledním sečení sezóny by měla být výška posečené trávy poněkud vyšší než obyčejně, a to aby tráva na jaře rostla a získala na trvanlivosti.

 

Sekání

Sekání je pro rostlinu vždy škodlivé. Tráva je poškozená a riziko dehydratace a houbové infekce skrze poraněné místo vzrůstá. Tupé ostří může mít za následek vyšší spotřebu paliv až o 20 % v porovnání s nabroušeným ostřím.

Dobrého sekání dosáhnete pomocí nabroušeného ostří, suchého počasí, vysoké rychlosti ostří a sekáním ne více něž ½ délky stébla trávy.

 

MULČOVÁNÍ TRÁVY A LISTÍ

Výhody a nevýhody

 

+  Mulčování odpadu, který se stává novými živinami

+  Potřeba hnojení se snižuje nejméně o 50 %. Pokud se mulčuje i listí může být hnojení na

    určitých typech půdy úplně zastaveno.

+  Odpad se nemusí odstraňovat a kompostovat

+  Poskytuje upravenější vzhled trávníku než zadní nebo boční výhoz trávy

+  Zvětšuje vrstvu humusu

+  Riziko zasažení kameny je malé

-  Nemůže zastavit šíření semínek plevele

-  Vyžaduje poněkud frekventovanější sekání, vzhledem k tomu by měla být pokaždé

    useknuta max. 1/3 délky stébla. Výsledek není tak vzhledný jako při sběru trávy.  

 PROVZDUŠŇOVÁNÍ 

Zhutněná půda by měla být zkypřena, protože ztěžuje trávě se dostatečně rozvíjet. Důležité je, abyste zkypřovali až do úrovně pod zhutněnou vrstvu, obvykle asi 75 mm. 

Výhodou provzdušňování je kromě zkypření země, což způsobuje  růst silnějších kořenů a větší prostupnost vody, také to, že může tráva  lépe přečkat období sucha. Na trávnících, které jsou zalévány to znamená, že může být frekvence zalévání snížena a následkem toho může být sníženo použití vody o 30 - 40 %.  Můžete také získat lepší účinek z hmojení a používat méně herbicidů.

Tráva by měla dobře růst před tím, než začnete s hloubkovým provzdušňováním. Nikdy byste neměli provzdušňovat, když tráva neroste dobře a nebo když je například po delší době sucha.  Nejideálnějším obdobím je pro provzdušňování je ve  střední Evropě březen, duben nebo listopad.   

                                             

                      

                                          

ÚDRŽBA

Nejvíce zalévané plochy se sečou po celé období sezóny od března do října alespoň jedenkrát za týden. To v souhrnu znamená přibliž ně 40 sekání za rok.

přejít do e-shopu

Autorizovaný prodejce

husqvarna
© 2018 Gardentech s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.